JediSHOP.cz
Figurky, repliky zbraní, oblečení, sochy, sběratelské předměty, merchandise, filmové předměty

Terms & Conditions

1. Predmet

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky ďalej len (VOP) definujú právne rámcové podmienky obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim (tiež označovaným ako spotrebiteľom alebo zákazníkom sa fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom, než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami , alebo taká osoba, ktorá sa k nákupu chystá.). Dodávky, plnenie a ponuky firmou Living Fantasy s.r.o. (Ďalej len "predávajúci právnická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) uzatvárať spotrebiteľ zmluvu - tzv." Zmluvu na diaľku ".
Obchodom sa potom myslí elektronický obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.), Sa uskutočňujú na základe týchto VOP a zákonných predpisov SR, a platí pre budúce obchodné vzťahy aj keď neboli dohodnuté. Dojednanie odlišná od týchto od týchto VOP majú platnosť len vtedy, ak sú písomne potvrdená a odsúhlasená predávajúcim.
1.2 Objednaním zákazník potvrdzuje súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom nášho elektronického obchodu.
1.3 Objednávku činí zákazník elektroniky pomocou internetového elektronického obchodu. Objednávky kupujúci prijíma iba pri uvedení plnej doručovacej adresy kupujúceho. Za doručovaciu adresu sa nepovažujú P.O. Boxy. Po odoslaní objednávky bude na emailovú adresu kupujúceho zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky obsahujúce súpis objednaného tovaru.
1.4 Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať platbu vopred alebo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral záväzne objednaný tovar.

2. Informácie o dodávateľovi

Spotrebiteľ musí mať možnosť sa kedykoľvek (skôr ako začne nakupovať, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) oboznámiť s informáciami o dodávateľovi, prostredníctvom zrozumiteľného odkazu, viditeľne umiestneného na titulnej stránke obchodu:
2.1. úplné obchodné meno dodávateľa,
2.2. identifikačné číslo (IČO) dodávateľa a v prípade, že je platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH), taktiež daňové identifikačné číslo (DIČ). Ak dodávateľ nie je registrovaný k DPH, je povinný túto skutočnosť uviesť,
2.3. sídlo u právnickej osoby alebo adresa miesta podnikania v prípade podnikateľa - fyzickej osoby,
2.4. kontaktná adresa alebo adresa prevádzky v prípade, že miesto podnikania sa nezhoduje so sídlom alebo miestom podnikania,
2.5. meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu (zodpovedný vedúci) a adresa elektronickej pošty alebo podobný kontakt,
2.6. kontaktné údaje určené pre komunikáciu so spotrebiteľmi, najmä telefónne číslo vrátane uvedenia prevádzkových hodín, v ktorých je možné linku využiť, a adresa / adresy elektronickej pošty vrátane lehoty, ktorú si dodávateľ vyhradzuje na zodpovedanie elektronickej pošty od jej obdržania. Ak dodávateľ komunikáciu telefónom alebo elektronickou poštou spotrebiteľom neumožňuje, musí o tom informovať na stránkach obchodu,
2.7. číslo bankového účtu, ak sa možnosti platby prevod peňazí na účet.

3. Ceny, dodanie a doprava

3.1 Ceny uvedené v našom elektronickom obchode sa rozumie vrátane DPH bez nákladov na dopravu. Tovar je dopravované na náklady objednávajúceho. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že dopravca môže bezvýhradné prevzatia mechanicky poškodenej zásielky považovať za potvrdenie bezchybného dodania. V prípade, že zásielka (balík) nesie známky poškodenia je povinnosťou kupujúceho otvoriť zásielku za prítomnosti dopravcu a uistiť sa, že nedošlo k poškodeniu tovaru. V prípade poškodenia tovaru môže kupujúci odmietnuť prevzatie zásielky.
3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu akéhokoľvek údaje v ponuke pre prípad preklepu alebo mylne uvedené informácie. Vyhradzuje si tiež právo na zmenu ceny objednaného tovaru, o tejto zmene je však vopred, nutné informovať kupujúceho, ktorý s ňou musí súhlasiť.
3.3 Obvyklá doba dodania je 2 - 21 dní od objednania prípadne po zaplatení objednávky. Tovar uvedené ako na sklade je expedovaný do 2 dní. V prípade dlhšej dodacej lehoty alebo nedostupnosti tovaru, môže zákazník stornovať objednávku bez akýchkoľvek sankcií. Oneskorenie dodanie neoprávňuje kupujúceho k nárokom na náhradu škody. Uvedené informácie o očakávanej dobe dodania sa rozumie ako informatívne a nezáväzné. Oneskorí Ak sa dodanie o viac ako dva mesiace od predbežného termínu odoslania, môžu obe zmluvné strany odstúpiť od zmluvy, a to bez nároku na náhradu škody či iných nárokov. Čiastočné dodania objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol písomne dohodnutý opak. Každé čiastočné dodania sa považuje za samostatný obchodný prípad, ktorý môže predávajúci vyúčtovať zvlášť.
3.4 V našej ponuke nájdete tiež predobjednávkovej predmety, kterénabízíme z dôvodu limitovanej série a máte možnosť si zarezervovať kus ešte predtým, než dorazí na trh. Blyžší informácie o predobjednávke nájdete pri každom tovare. Po objednaní předobjednávkového tovaru Vás budeme kontaktovať a informovať o bližšom termíne dodania. Zákazníkov upozorňujeme že ide čisto o predbežný, nezáväzný termín.
3.5 Uvedené ceny tovaru neobsahujú cenu dopravy. Táto sa pripočítava k celkovej hodnote objednávky.
3.5a Doprava v rámci ČR a SR:

    Slovenská pošta - balík na poštu (dodanie 3-5 dní, ak je tovar skladom): 99 CZK (3,9 €)
    Slovenská pošta - balík do ruky (dodanie do ďalšieho pracovného dňa, ak je tovar skladom): 115 Sk (3,7 €)
    Slovenská pošta - EMS balík (dodanie aj v sobotu, ak je tovar skladom): 250 CZK (9,3 €)
    PPL balík (dodanie do dvoch pracovných dní, ak je tovar skladom): 119 CZK (4,7 €)
    Osobný odber - predajňa Kadaň: 0 Sk (tovar je potrebné odobrať najneskôr do 5 dní)
    doprava na Slovensko 170 CZK (6,3 €) - do 10Kg váhy
    dobierkový poplatok je 30 CZK(1,2 €)


Pre platbu prevodom v CZK

    Číslo účtu: 226919116 / 0600- GE Money Bank
    Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky
   

pre platbu v EUR:
    Sparkasse Mittleres Erzgebirge
    číslo účtu: 4002064978
    Iban: DE11870530004002064978
    Swift: SOLADES1SME

3.5B. dobierkou: Objednaný tovar bude odoslaný na uvedenú adresu formou dobierky - tzn., že zaplatenie tovaru prebehne pri odovzdaní zásielky hotovosti. Vyhradzujeme si právo nezasielať objednaný tovar zákazníkom, ktorí neprevzali skôr objednaný tovar, prípadne žiadať úhradu objednávky vopred.
3.6. Predávajúci zostáva až do splatenia celej kúpnej ceny vlastníkom všetkého tovaru dodaného zákazníkovi.
3.7. Predávajúci sa zaväzuje tovar pred odoslaním zabaliť takým spôsobom, aby bolo pri bežnom zaobchádzaní so zásielkou dostatočne ochránené pred poškodením.
3.8. Daňový doklad, záručný list a pod. Odosielame na vyžiadanie do týždňa od prijatia platby za tovar. Na požiadanie vystavíme daňový doklad aj vo skoršom termíne.
3.9. V deň odoslania tovaru je na zadanú emailovú adresu odoslaná informácie o odoslaní tovaru spolu s informáciou o prípadnej výške dobierky. Formou emailu je behom ďalších niekoľkých minút až hodín odoslané číslo zásielky a kontakt na dopravcu.
3.10. Pre Českú Republiku je možné získať dopravné zadarmo v prípade nákupu nad 5000, -

Prevádzkovateľ e-shopu JediSHOP
Living Fantasy s.r.o.
Chomutovská 1205
432 01 Kadaň
IČO: 07456875
DIČ: CZ07456875
Sme platcami DPH

4. Informácie o procese objednania

Spotrebiteľ musí mať možnosť sa kedykoľvek (skôr ako začne nakupovať, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky, hlavne s nákupným poriadkom / obchodnými podmienkami, ktoré musia spotrebiteľovi objasniť:

4.1. možné spôsoby dopravy tovaru a ceny za takú dopravu v € vrátane DPH
4.2. možné spôsoby úhrady tovaru a cenu v Sk účtovanú dodávateľom k tovaru v prípade, že nie je súčasťou ceny uvádzanej pri doprave (napr. doběrečné), vrátane DPH
4.3. ďalšie poplatky ako je napr. balné,
4.4. v prípade, že je účtované rozdielne dopravné / poštovné, napr. podľa výšky celkovej útraty alebo počtu kupovaných kusov tovaru, jasný a zrozumiteľný prehľad týchto poplatkov,
4.5. lehoty na doručenie
4.6. lehotu a spôsob prevzatia daňového dokladu, záručného listu a pod. spotrebiteľom
4.7. informácie o práve odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia u takého tovaru, kde to umožňuje zákon,
4.7. postup dodávateľa v prípade, keď zistí, že nie je schopný dodať tovar alebo že je schopný dodať objednávku len čiastočne,
4.8. spôsob a lehotu vrátenia peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom alebo odstúpenie od zmluvy po dohovore s dodávateľom v prípade uvedenom vyššie za okolností, keď spotrebiteľ zaplatil vopred.

5. Proces objednávky, Predobjednávky

5.1. Spotrebiteľ musí mať možnosť si prezrieť pred odoslaním objednávky zoznam tovaru (s uvedením jeho ceny), ktorý má vybraný v "nákupnom košíku". Tu či v ďalšom kroku procesu zostavovania objednávky musí byť tiež oboznámený so spôsobom dodania a platby (prípadne s možnosťou tieto ešte vybrať a meniť). Ďalej musí byť oboznámený s poplatkami za dodanie, prípadne ďalšími účtovanými poplatkami (napr. Balné) pre takýto konkrétny nákup.
5.2. Celý proces nákupu musí byť koncipovaný tak, aby spotrebiteľ pred okamihom, keď je vyzvaný na schválenie / odoslania / potvrdenia objednávky vedel, koľko bude činiť celková cena objednávky, teda tovaru vrátane všetkých ďalších poplatkov a DPH.
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
5.3. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to e-mailom na adresu info@jedishop.cz Po záväznom potvrdení objednávky má právo objednávku stornovať len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Ide o úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré je nutné na želanie zákazníka zaobstarať, tzn. nebolo označené ako "Skladom", alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atp. Za nevyzdvihnutia zásielky účtujeme všetky vynaložené náklady (poštovné, balné a pod.)
5.4. Predobjednávkovej predmety sú objednávané dopredu tak, aby sme boli schopní zaisti požadované predmety pre zákazníka. V prípade kombinovanej objednávky (teda předobjednávkového a bežne dostupného tovaru) Bude dostupný tovar expedovaný ihneď po jeho naskladnení tak aby nedochádzalo k dlhodobej blokáciu tovaru. Predobjednávkový predmet bude doposlanie ihneď po jeho naskladnení (účtované bude ďalšie poštovné + prípadný dobierkový poplatok).

6. Potvrdenie objednávky dodávateľom

6.1. Zákazník po dokončení objednávky obratom obdrží sumarizáciu objednávky (ktorý, nie je akceptáciou objednávky zo strany predajcu). Do 24 hodín potom zákazník dostane potvrdenie objednávky s predbežným termínom dodania, ak by k tomu nedošlo kontaktujte nás prosím emailom na info@jedishop.cz
6.2. Dodávateľ musí spotrebiteľovi potvrdiť uskutočnenú objednávku.
6.3. Potvrdenie objednávky, ktorú dodávateľ oznámi spotrebiteľovi (napríklad elektronickou poštou), musí obsahovať:
• identifikáciu dodávateľa
• identifikáciu spotrebiteľa
• unikátne identifikačné číslo objednávky
• dátum a čas uskutočnenia objednávky • názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru
• spôsoby dopravy a platby, ktoré si spotrebiteľ vybral
• cenu balného, dopravy / doručenia (vr. Uvedenie typu) či ďalších účtovaných poplatkov
• celkovú cenu objednávky, ktorú spotrebiteľ zaplatí
• informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený na prepravu / odoslanie

Pri zmene nákupného poriadku / obchodných podmienok musí mať spotrebitelia možnosť prístupu k obchodným podmienkam, ktoré platili v okamihu ich objednávky.

7. Výmena alebo vrátenie tovaru, autorské právo

7.1. Podmienky výmeny tovaru: Pokiaľ si kupujúci bude priať, je možné tovar nepoškodený vymeniť za iné z aktuálnej ponuky tovaru. Výmenu urobí do 14 dní od prevzatia tovaru (rozhodujúci je deň prijatia od dopravcu). Tovar musí byť neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopného ďalšieho predaja. U výmeny tovaru potom účtujeme zvýhodnené dopravné 50Kč + dobierkové poplatok ak je u náhradného tovaru vyššia cena. V prípade, že zákazník požaduje výmenu tovaru rovnakého typu (ako napríklad inú veľkosť oblečenia) je účtované dopravné vo výške 50Kč za zaslanie vyměného tovar ako náklady na dopravu (účtujeme teda zvýhodnené dopravné).
7.2. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru: Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od obdržania tovaru. Pokiaľ zákazník, žiada odstúpenie od zmluvy je povinný nepoškodené tovar vrátiť v 14 dňovej lehote od doručenia. Oznámenie o odstúpení od zmluvy možno predávajúcemu zaslať v elektronickej podobe, listom, prípadne ho rovno priložiť k vrátenému tovaru. V takomto prípade kupujúci zašle vrátený tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Tovar musí byť nepoškodený a nevykazujúce známky opotrebenia. Za vrátený tovar kupujúci vráti sumu zodpovedajúcu predajnej cene tovaru a dopravného, ktoré zákazník vynaložil na obdržaní zásielky. Tovar kupujúci vráti formou bežné poistenej zásielky bez dobierky, dobierky predávajúci zásadne nepreberá.

FORMULÁR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.3. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v týchto prípadoch ak ide o:

    o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
    o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa
    o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
    o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom
    o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov
    o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
    o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, zberateľských kartičiek a figúrok s náhodným (utajeným) výberom (tzv mystery boxy a pod), ak porušil ich pôvodný obal
    o dodávke novín, periodík alebo časopisov
    o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne
    uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
    o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

7.4. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom. V tomto prípade je potrebné v čo najkratšom termíne od zaslania odstúpenia, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. Zákazníkovi nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.
7.5. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí prekontrolovať prijatý tovar a najneskôr do 48 hodín od prijatia informovať o nedostatkoch a prípadných vadách tovaru na email dk@jedishop.cz. Pri nedodržaní tejto povinnosti nebude braný ohľad na neskoršie reklamácie.
7.6. Pre vrátený tovar musí byť priložená informácie o kupujúcim. Vrátený tovar je kupujúci povinný, zabaliť pokiaľ možno do originálneho obalu. Ak nie je to možné, potom je potrebné tovar zabaliť tak, aby bolo dostatočne chránené pred poškodením počas prepravy. Za prípadné poškodenie tovaru vzniknuté počas prepravy z dôvodu nesprávneho zabalenia zodpovedá kupujúci.
7.7. Predávajúci vystaví opravný daňový doklad, ktorý zašle zákazníkovi. Zákazník je povinný doklad skontrolovať a potvrdiť jeho obdržaní podpisom. Takto podpísaný opravný daňový doklad zašle bez odkladu predávajúcemu buď poštou alebo oscanované emailom na zk@jedishop.cz. Bez tohto kroku nie je možné zaslať peniaze späť.
7.8. Peniaze za vrátený tovar predávajúci poukáže prevodom na účet bez zbytočného odkladu do 14 dní od obdržania tovaru (táto lehota sa môže predĺžiť ak nedostaneme včas skenovaný alebo poštou zaslaný, potvrdený opravný doklad).
7.9. Zákazník je povinný objednaný tovar prevziať, v opačnom prípade budeme požadovať uhradenie zmareného poštovného
7.10. Zásielky je potreba otvárať so zvýšenou opatrnosťou. Aj keď balíme naše zásielky starostlivo, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave, vyvarujte sa pri otváraní zásielky používaní otrých a špicatých predmetov.
7.11. Objednaný tovar, resp. Vytvorené objednávky sú záväzné a daný tovar je zákazník povinný odobrať, v prípade, že objednávku nestornuje v povolenej lehote. Pri prekročení 5% storno limitu zo všetkých objednávok je od zákazníka vyžadované nevratné rezervačný záloha vo výške 20% z celej ceny, ktorá je následne započítaná pri odoslaní tovaru z celkovej ceny. V prípade stornovania takejto objednávky zo strany zákazníka, potom o zálohu zákazník príde a bude použitá na úhradu storno poplatku u výrobcov. V prípade stornovania zo strany predajcu (napr. Z dôvodu vypredania tovaru je potom záloha vratná)

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

7.10. Vážený spotrebiteľ, či sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@livingfantasy.cz
7.11. Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
7.12. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu.
7.13. U Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.
7.14. Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
7.15. Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu.
7.16. Náklady spojené s mimosúdnym riešením

8. Ostatné dojednania

8.1. Kupujúci sa zaväzuje, tovar bezprostredne po jeho obdržaní neodkladne skontrolovať, a to čo do množstva i kvality. Prípadne zistené poškodenie zákazník spíše a spolu s poškodeným tovarom predávajúcemu zašle späť, a to najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.
8.2. Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, vzhľadu, dizajnu a farby sú u ručne zhotovovaných a maľovaných produktov prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú vadu. Všetky zverejňované údaje o výrobkoch ako sú rozmery, hmotnosti, dizajn a pod., Plní len orientačné či informatívne úlohu a môžu sa z dôvodu ručnej výroby mierne odlišovať.
8.3. Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby vzniknuté v priebehu záručnej doby chybou výrobku (ako je konštrukcia či použité materiály). Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie pri používaním v súlade s návodom na použitie. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za chybu. Dopravu reklamovaného tovaru hradí zákazník. V prípade zaslania reklamácie musí kupujúci k reklamovanému tovaru priložiť svoje meno, číslo prípadne dátum odoslania objednávky a podrobný popis závady.
8.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť u tovaru, ktorý sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ďalej si kupujúci vyhradzuje právo na dodanie nekompletné objednávky, zvýšené náklady na dopravu v týchto prípadoch hradí predávajúci.
8.5. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbanlivosť. Týmto nie sú dotknuté zákonom stanovené predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa.
8.6. Osobné údaje poskytnuté predávajúcemu sú predávajúcim uchovávané a spracovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Poskytnutím svojich osobných údajov zákazník dáva súhlas s ich spracovaním a použitím zákonným spôsobom.
8.7. Rozpor s kúpnou zmluvou podľa § 616 Občianskeho zákonníka: V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
8.8. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane, pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. O opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv.
8.9. Všetok obsah internetových stránok a ďalších propagačných či informačných materiálov predávajúceho podlieha autorskoprávnej ochrane v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb. v platnom znení. Kopírovanie takto chránených fotografií a sprievodných textov za účelom ich ďalšieho verejného prenosu je bez súhlasu autora zakázané.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.JediSHOP.cz. firma Living Fantasy s.r.o. sa zaväzuje rešpektovať súkromie všetkých svojich zákazníkov.
9.2. Aby sme mohli vybaviť objednávky našich zákazníkov a poskytnúť naozaj kvalitné služby, je potrebné poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta sú však veľmi starostlivo chránené pred zneužitím. Všetky osobné údaje a záznamy našich zákazníkov sú chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, najmä podľa zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nie sú predávané, ani nijako inak
9.3. V prípade, že je kupujúcim fyzická osoba, zadáva pri objednávke tieto údaje: meno a priezvisko, úplná adresa dodania, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.
Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva naviac nasledujúce údaje: Meno firmy, IČO, DIČ. Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba - podnikateľ, uvedie naviac údaj o miestu podnikania, IČO a DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
9.4. Všetky údaje o Vašich doterajších nákupoch sú ukladané v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Žiadne z týchto údajov nie sú poskytované ďalším subjektom.
9.5. Používaním internetového obchodu www.JediSHOP.cz súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.
9.6. Každý zákazník bude okamžite odstránený z databázy na základe jeho žiadosti. Žiadosť je nutné písomne oznámiť na e-mailovú adresu info@JediSHOP.cz alebo na adresu: Chomutovská 1205, 432 01 Kadaň

10. Zmena a záverečné dojednania

10.1. Ak sa niektoré dojednania týchto Všeobecných obchodných podmienok stane neúčinné, netýka sa to účinnosti dojednania ostatných. Namiesto neúčinného dojednania sa aplikuje zákonné ustanovenie, ktoré sa svojou ekonomickou a právne podstatou najviac približuje znenia neúčinného ustanovenia.
10.2. Žiadne z ustanovení nákupného poriadku / obchodných podmienok či reklamačného poriadku nesmie byť v rozpore so zákonmi platnými v Ceskej republike.